sekretariat@zsb-chorzow.pl 32 2413475

Klasa wielozawodowa

Charakterystyka – co to jest klasa wielozawodowa?

 

Klasa wielozawodowa jest klasą branżowej szkoły I stopnia, w której nauka trwa 3 lata. W tym czasie zdobywanie wiedzy oraz umiejętności zawodowych odbywa się  równolegle w dwóch formach:

 • praktycznej – zorganizowanej w zakładzie pracy,
 • teoretycznej – odbywanej w szkole (przedmioty ogólnokształcące) oraz przeprowadzanej w centrach kształcenia zawodowego w postaci  corocznych miesięcznych kursów zawodowych (przedmioty zawodowe).

Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem, uzyskującym podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego lub umowa podpisana miedzy szkołą a zakładem pracy ucznia.

Konieczne jest posiadanie przez pracodawcę przyjmującego młodocianego pracownika odpowiednich uprawnień zawodowych oraz ukończenie kursu pedagogicznego. Uczeń-pracownik młodociany otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ważną kwestią przy przyjęciu do klasy wielozawodowej jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Skierowanie na takie badanie kandydat otrzymuje w szkole a badanie jest bezpłatne.

 

Zawody – kim możesz zostać?

W klasie wielozawodowej równolegle kształcą się uczniowie o różnej wybranej przez siebie ścieżce rozwoju zawodowego. Wybór zawodu zależy od indywidualnych możliwości i preferencji.

Obecnie uczniowie kształcą się w następujących zawodach:

 • betoniarz-zbrojarz,
 • cukiernik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • elektryk,
 • fotograf,
 • fryzjer,
 • kelner,
 • kucharz,
 • lakiernik samochodowy,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • piekarz,
 • sprzedawca,
 • stolarz,

 

Oprócz wymienionych profesji możliwe jest kształcenie na dowolny wybrany przez ucznia zawód. Warunkiem wyboru danego kierunku kształcenia jest dostępność pracodawcy gotowego przyjąć ucznia na praktyczną naukę zawodu.

 

Zalety – co możesz osiągnąć?

Korzyści wynikające z kształcenia w klasie wielozawodowej:

 • nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy,
 • pobieranie nauki u dyplomowanych mistrzów w danym zawodzie,
 • nabywanie doświadczenia zawodowego i zdolności do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy
 • możliwość dobrego przygotowania do egzaminu i uzyskania tytułu czeladnika bądź dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • sposobność dalszego kształcenia np.: w branżowej szkole II stopnia i/lub przystąpienia wraz ze zdobywanym doświadczeniem zawodowym do egzaminu mistrzowskiego

 

Skip to content