sekretariat@zsb-chorzow.pl 32 2413475

Wykaz podręczników 2020/2021

Wykaz podręczników dla klas pierwszych, rozpoczynających naukę w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz podręczników w pliku pdf

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników do przedmiotów kształcenia ogólnego w klasach TECHNIKUM (wszystkie kierunki)

 1. Język polski – „Ponad słowami” 1, część 1 i 2 – M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy – Nowa Era, 2019 (klasa 1)
 2. Język angielski – Vision 2 – Elizabeth Sharman – Oxford University Press, 2019 (klasa 1, 2)
 3. Język niemiecki – # trends 1 Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników. Poziom A1. – A. Życka, E. Kościelniak – Walewska, A. Christian Körber – Nowa Era, 2019 (klasa 1)
 4. Język hiszpański – informacja na pierwszych zajęciach lekcyjnych
 5. Plastyka – informacja na pierwszych zajęciach lekcyjnych –
 6. Historia – „Poznać przeszłość ” 1 – Adam Szweda, Marcin Pawlak – Nowa Era, (2019 – klasa 1)
 7. Wiedza o społeczeństwie – „W centrum uwagi” 1 – A. Jasiński, J. Kięczkowska, M. Menz – Nowa Era, 2019 (klasa 1)
 8. Podstawy przedsiębiorczości – Krok w przedsiębiorczość – Z. Makieła, T. Rachwał – Nowa Era, 2020 (klasa 2)
 9. Geografia – Oblicza geografii 1 Zakres podstawowy – R. Malarz, M. Więckowski – Nowa Era, 2019 (klasa 1)
 10. Biologia – Biologia na czasie 1 Zakres podstawowy – Anna Helmin, Jolanta Holeczek – Nowa Era, 2019 (klasa 1)
 11. Chemia – Chemia Podręcznik Zakres podstawowy – Irena Bylińska – Operon, 2019 (klasa 1)
 12. Fizyka – Fizyka Zakres podstawowy – Adam Ogaza – Operon, 2019 (klasa 1)
 13. Matematyka – Matematyka Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1 – Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda – Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2019 (klasa 1)
 14. Informatyka – Tera-Bajty Informatyka – Grażyna Koba – MiGra, 2019 (klasa 1)
 15. Informatyka – Informatyka na czasie – J. Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga – Nowa Era, 2020 (klasa 2)
 16. Wychowanie fizyczne – informacja na pierwszych zajęciach lekcyjnych   
 17. Edukacja dla bezpieczeństwa – Edukacja dla bezpieczeństwa – Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla – WsiP, 2019 (klasa 1)
 18. Religia – informacja na pierwszych zajęciach lekcyjnych   
 19. Etyka – Etyka – Paweł Kołodiński, Jakub Kapiszewski – Operon, 2019
 20. Wychowanie do życia w rodzinie– informacja na pierwszych zajęciach lekcyjnych   

Wykaz podręczników do przedmiotów kształcenia ogólnego w klasach BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA (wszystkie zawody)

 1. Język polski – “To się czyta!” 1 – A. Klimowicz, J. Ginter – Nowa Era, 2019 (klasa 1)
 2. Język angielski – Vision 1 – Jenny Quintana, Michael Duckworth – Oxford University Press, 2019 (klasa 1, 2, 3)
 3. Historia – Historia 1 – J. Ustrzycki, M. Ustrzycki – Operon, 2019 (klasa 1)
 4. Wiedza o społeczeństwie – Wiedza o społeczeństwie – Z. Smutek, B. Surmacz, J. Maleska – Operon, 2019 (klasa 3)
 5. Podstawy przedsiębiorczości – Krok w przedsiębiorczość – Z. Makieła, T. Rachwał – Nowa Era, 2019 (klasa 1)
 6. Geografia – Geografia 1 Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia – S.Kurek – Operon, 2019 (klasa 1)
 7. Biologia – Biologia 1, szkoła branżowa – Beata Jakubik, Renata Szymańska – Operon, 2019 (klasa 1)
 8. Matematyka – To się liczy! Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 1 branżowej szkoły I stopnia – Karolina Wej, Wojciech Babiański – Nowa Era, 2019 (klasa 1)
 9. Informatyka – Informatyka – Wojciech Hermanowski – Operon, 2019 (klasa 1)
 10. Wychowanie fizyczne – informacja na pierwszych zajęciach lekcyjnych
 11. Edukacja dla bezpieczeństwa – Edukacja dla bezpieczeństwa – Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla – WsiP, 2019 (klasa 1)
 12. Religia – informacja na pierwszych zajęciach lekcyjnych
 13. Etyka – Etyka – Paweł Kołodiński, Jakub Kapiszewski – Operon, 2019
 14. Wychowanie do życia w rodzinie – informacja na pierwszych zajęciach lekcyjnych

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała – WSiP, 2019 (klasa 1, 2)
 2. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych. Kwalifikacja B.18.1 – Mirosława Popek – WSiP, 2019 (klasa 1)
 3. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych. Kwalifikacja B.18.2 – Mirosława Popek – WSiP, 2019 (klasa 1)
 4. Wykonywanie tynków. Kwalifikacja B.18.3 – Mirosława Popek – WSiP, 2019 (klasa 2)
 5. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.
  Kwalifikacja B.18.4 – Mirosława Popek – WSiP, 2019 (klasa 2)
 6. Konstrukcje budowlane – Mirosław Popek, Zbigniew Romik – WSiP, 2015 (klasa 2, 3)

Szczegółowych informacji o podręcznikach do przedmiotów zawodowych

będą udzielać nauczyciele na pierwszych zajęciach we wrześniu.

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych dla zawodu TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała – WsiP, 2019 – (klasa 1, 2)
 2. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych – Robert Pyszel, Renata Solonek – WSiP – 2019, (klasa 1, 2, 3)
 3. Organizacja i przygotowanie budowy – Tadeusz Maj – WSiP, 2013 (klasa 2, 3, 4)
 4. Organizacja i technologia robót wykończeniowych – Tadeusz Maj – WSiP, 2013 (klasa 4, 5)

Szczegółowych informacji o podręcznikach do przedmiotów zawodowych

będą udzielać nauczyciele na pierwszych zajęciach we wrześniu.

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych dla zawodu TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała – WsiP – 2019 – klasa 1, 2 –
 2. Architektura Krajobrazu – podstawy architektury krajobrazu cz.1 – Edyta Gadomska, Anna Różańska Mazurkiewicz, Dorota Sikora, Kinga Zinowiec Cieplik – Hortpress, 2018 (klasa 1, 2)
 3. Architektura Krajobrazu Rośliny ozdobne cz.5 – Wanda Smogorzewska, Joanna Omiecka, Anna Nizińska – Hortpress, 2018 (klasa 1, 2, 3)
 4. Architektura Krajobrazu Rośliny ozdobne cz.6 – Piotr Latocha – Hortpress, 2017 (klasa 1, 2, 3)

Szczegółowych informacji o podręcznikach do przedmiotów zawodowych

będą udzielać nauczyciele na pierwszych zajęciach we wrześniu.

Wykaz podręczników do przedmiotów zawodowych dla zawodu MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy – Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała – WsiP, 2019 (klasa 1)
 2. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych – Robert Pyszel, Renata Solonek – WSiP, (klasa 1, 2, 3)

Szczegółowych informacji o podręcznikach do przedmiotów zawodowych

będą udzielać nauczyciele na pierwszych zajęciach we wrześniu.

Skip to content