Kadra kierownicza

Adam Rudzik

Dyrektor

przedmioty zawodowe praktyczne i teoretyczne

O mnie

Z wykształcenia magister inżynier budownictwa w specjalności konstrukcje budowlane 
i inżynierskie. Swoją pracę zawodową rozpoczynał w przedsiębiorstwach budowlanych jako asystent projektanta i konstruktor budowlany, jednakże od początku pracy w przemyśle towarzyszyła mu praca dydaktyczna. Brał udział w licznych projektach realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji jako współautor podstaw programowych, modelowych programów nauczania i innych dokumentów programowych szkolnictwa zawodowego dla branży budowlanej.

Współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centralną Komisją Egzaminacyjną
i Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi w zakresie tworzenia oraz recenzowania zadań
do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, e-zasobów i programów nauczania zawodów branży budowlanej. Prywatnie mąż, ojciec dwójki dzieci, miłośnik Gwiezdnych Wojen
i ciężkiego gitarowego brzmienia.

Jadwiga Gonera-Tomeczek

Wicedyrektor

psycholog, j. angielski zawodowy, kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów 

O mnie

Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki i psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Katowicach.

Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.

Odbyła studia podyplomowe – pedagogika specjalna – w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Od 3 roku studiów magisterskich pracowała w Fundacji Edukacji Języków Obcych w Katowicach prowadząc zajęcia językowe dla dzieci i młodzieży.

Zdobyta w trakcie studiów wiedza pomaga jej w codziennych kontaktach z drugim człowiekiem, na którego stara się patrzeć holistycznie.

Z Zespołem Szkół Budowlanych w Chorzowie jest związana od 14 lat.

Prywatnie jest żoną Michała oraz mamą Hani i Kuby. Odskocznią od pracy są dla niej wycieczki rowerowe z rodziną oraz bieganie.

Kruszyńska Monika

Kierownik szkolenia praktycznego

doradztwo zawodowe

O mnie

Ukończyła studia Bibliotekoznawstwo i Informację Naukowo-Techniczną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następnie zdobyła wykształcenie podyplomowe z doradztwa zawodowego w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz ukończyła Szkołę Trenerów „Metrum” w Katowicach.  

Od początku drogi zawodowej jej działalność związana jest z edukacją. Brała  udział oraz koordynowała projekty międzynarodowej współpracy uczniów i nauczycieli, począwszy od projektów Comenius poprzez eTwinning, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży po Erasmus+. Obecnie jej aktywność zawodowa to organizacja praktycznej nauki zawodu uczniów. Nawiązuje kontakty z pracodawcami i umożliwia ich spotkania z uczniami. Dzięki temu uczniowie mogą odbyć staże, praktyki, wziąć udział w szkoleniach branżowych, poznać praktyczne aspekty pracy zawodowej. Prywatnie miłośniczka podróży, przyrody i literatury.

Skip to content