sekretariat@zsb-chorzow.pl 32 2413475

Aktualności

https://mieszkancy.chorzow.eu/article/informacja-dot-ewentualnej-dystrybucji-tabletek-jodku-potasu-w-sytuacji-wystapienia-zdarzenia-radiacyjnego
Więcej informacji
·        Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom: 1) słabowidzącym, 2) niesłyszącym, 3) słabosłyszącym, 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 7) z...
Więcej informacji
1 2 3 11
Skip to content