EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Informujemy, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym (z matematyki oraz języka angielskiego) odbędzie się 22 sierpnia 2023r. o godzinie 9:00.

Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z matematyki są proszeni o przyniesienie ze sobą następujących przyborów:

– długopisu (lub pióra) z czarnym tuszem,

– kalkulatora prostego,

– linijki,

– cyrkla.

Wybrane wzory matematyczne zapewnia szkoła.

Prosimy o przybycie do szkoły na godzinę przed egzaminem.

Skip to content