sekretariat@zsb-chorzow.pl 32 2413475

Harmonogram spotkań Rady Pedagogicznej

Data

Temat zebrania

15 września 2020

Zebranie Rady Pedagogicznej – dotyczące promocji szkoły oraz przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.

 

6 października 2020

Zebranie Rady Pedagogicznej – dotyczące analizy egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

8 grudnia 2020

Zebranie Rady pedagogicznej – dotyczące śródrocznej klasyfikacji klasy IV technikum

19 stycznia 2021

Zebranie Rady Pedagogicznej – dotyczące śródrocznej klasyfikacji w pozostałych klasach

 

26 stycznia 2021

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowujące pracę dydaktyczno–wychowawczą w I okresie

 

27 kwietnia 2021

Zebranie Rady Pedagogicznej – dotyczące klasyfikacji rocznej klasy IV technikum (maturalnej)

 

22 czerwca 2021

Zebranie Rady Pedagogicznej – dotyczące klasyfikacji pozostałych klas

 

25 czerwca 2021

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowujące pracę dydaktyczno–wychowawczą w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Skip to content