sekretariat@zsb-chorzow.pl 32 2413475

Harmonogram zebrań z rodzicami

Data

Opis zebrania

15 września 2020

 

Zebranie ogólne z rodzicami

 

10 listopada 2020

Zebranie z rodzicami

Należy poinformować rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania – dotyczy klasy IV technikum (maturalnej)

 

8 grudnia 2020

Zebranie z rodzicami

(należy poinformować rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania – pozostałe klasy)

 

19 stycznia 2021

 

Konsultacje dla rodziców

 

23 marca 2021

Zebranie z rodzicami

(Należy poinformować rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania – dotyczy klasy IV technikum (maturalnej)

 

25 maja 2021 Zebranie z rodzicami

(należy poinformować rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania – pozostałe klasy)

 

 

Skip to content