sekretariat@zsb-chorzow.pl 32 2413475

Pełny kalendarz roku szkolnego

Data

Opis wydarzenia

1 września 2020

Inauguracja roku szkolnego:

– klasy pierwsze – godz. 9.00 – spotkanie w auli, przejście do klas

– pozostałe klasy – godz. 11.00 – spotkania w klasach

15 września 2020 Zebranie ogólne z rodzicami

Zebranie Rady Pedagogicznej

(dotyczące promocji szkoły oraz przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego. )

6 października 2020

Zebranie Rady Pedagogicznej

(dotyczące analizy egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie)

14 października 2020

Akademia z okazji Święta Dnia Edukacji Narodowej

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

6 listopada 2020 Ostateczny termin zaproponowania śródrocznych ocen niedostatecznych oraz nagannej oceny zachowania w klasie IV technikum (maturalnej)
10 listopada 2020 Akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości
10 listopada 2020

Zebranie z rodzicami

(Należy poinformować rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania – dotyczy klasy IV technikum (maturalnej))

20 listopada 2020 Ostateczny termin zaproponowania ocen śródrocznych w klasie IV technikum (maturalnej)
listopad 2020 Dzień otwarty (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
listopad 2020 Próbne egzaminy maturalne i zawodowe
listopad 2020 Forum Doradztwa Zawodowego (Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych w TB i BSI)
4 grudnia 2020 Konkurs szkolnych talentów Mam zajawkę
4 grudnia 2020 Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w klasie IV technikum (maturalnej)
4 grudnia 2020 Ostateczny termin zaproponowania śródrocznych ocen niedostatecznych oraz nagannej oceny zachowania w pozostałych klasach
8 grudnia 2020

Zebranie Rady Pedagogicznej

(dotyczące śródrocznej klasyfikacji klasy IV technikum)

Zebranie z rodzicami

(należy poinformować rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania – pozostałe klasy)

18 grudnia 2020 Ostateczny termin zaproponowania ocen śródrocznych w pozostałych klasach
22 grudnia 2020 Jasełka, kiermasz świąteczny

23 grudnia 2020 –

– 1 stycznia 2021

Przerwa świąteczno – noworoczna
11 stycznia 2021 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model „d”)
12 stycznia 2021 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
13 stycznia –
– 14 lutego 2021
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model „w” – poprawki)
15 stycznia 2021 Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w pozostałych klasach
19 stycznia 2021

Zebranie Rady Pedagogicznej

(dotyczące śródrocznej klasyfikacji w pozostałych klasach)

Konsultacje dla rodziców
26 stycznia 2021

Zebranie Rady Pedagogicznej

(podsumowujące pracę dydaktyczno–wychowawczą w I okresie)

1–14 lutego 2021 Ferie zimowe
26 lutego 2021 Śląski Dzień
19 marca 2021 Ostateczny termin zaproponowania rocznych ocen niedostatecznych w klasie IV technikum (maturalnej)
23 marca 20201

Zebranie z rodzicami

(należy poinformować rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną zachowania – dotyczy klasy IV technikum (maturalnej))

24 marca 2021 Chorzowski Dzień Budowlanych
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – TB, BSI
1–6 kwietnia 2021 Wiosenna przerwa świąteczna
9 kwietnia 2021 Ostateczny termin zaproponowania ocen rocznych w klasie IV technikum (maturalnej)
23 kwietnia 2021 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasie IV technikum (maturalnej)
27 kwietnia 2021

Zebranie Rady Pedagogicznej

(dotyczące klasyfikacji rocznej klasy IV technikum (maturalnej))

30 kwietnia 2021 Zakończenie roku szkolnego klasy IV technikum
kwiecień 2021 Miejski konkurs matematyczny Zielono mam w głowie
Miejski konkurs matematyczny MatMatura
4, 5, 6 maja 2021 Egzaminy maturalne pisemne
Dni wolne od zajęć dydaktycznych – TB
21 maja 2021 Ostateczny termin zaproponowania rocznych ocen niedostatecznych w pozostałych klasach
25 maja 2021

Zebranie z rodzicami

(należy poinformować rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną – pozostałe klasy)

maj 2021 Piknik rodzinny
maj 2021 Dzień sportu
4 czerwca 2021 Ostateczny termin zaproponowania ocen rocznych w pozostałych klasach
4 czerwca 2021 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – TB, BSI
18 czerwca 2021 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w pozostałych klasach
21 czerwca 2021 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model „d”)
22 czerwca 2021

Zebranie Rady Pedagogicznej

(dotyczące klasyfikacji pozostałych klas)

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – TB, BSI

23 czerwca –

– 8 lipca 2021

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model „w”)
25 czerwca 2021 Zakończenie roku szkolnego

Zebranie Rady Pedagogicznej

(podsumowujące pracę dydaktyczno–wychowawczą w roku szkolnym 2019/2020)

 

Skip to content