Egzamin zawodowy – informacje

Informacje organizacyjne dotyczące egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji CZERWIEC-LIPIEC 2022

Egzamin zawodowy

Informacje organizacyjne dotyczące egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

w sesji CZERWIEC-LIPIEC 2022

 

Harmonogram egzaminów jest dostępny dla zdającego na jego indywidualnym koncie w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/

Zdający zobowiązani są do sprawdzenia terminów egzaminów na swoim  indywidualnym koncie.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU przeprowadzana w ZSB w Chorzowie:

Formuła 2019

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

Czas trwania

OGR.03 (TB)

02.06.2022

8:30

102

60 minut

304

302

BUD.11 (TB)

12:30

102

304

OGR.03 (TB)

302

BUD.12 (TB)

16:30

304

302

BUD.11 (BSIS)

03.06.2022

8:30

102

60 minut

304

302

HAN.01, FRK.01 (BSIS)

12:30

102

HGT.02

MOT.05 MOT.02

SPC.01

(BSIS)

304

BUD.11 (BSIS)

302

16:30

102

 

Formuła 2017

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer Sali

Czas trwania

BD.04  (BSIS)

21.06.2022

10:00

302

60 minut

RL.21 (TB)

21.06.2022

10:00

304

60 minut

RL.22 (TB)

21.06.2022

12:00

304

60 minut

 

Zdający zgłaszają się na egzamin do sali, w której odbywa się egzamin na 45 minut przed jego rozpoczęciem.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU:

Egzaminy praktyczne przeprowadzane w ZSB w Chorzowie:

Formuła 2019

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

Czas trwania

OGR.03 (TB)

01.06.2022

9:00

303

120 minut

304

120 minut

BUD.12 (TB)

04.06.2022

8:00

006

210 minut

14:00

210 minut

BUD.12 (TB)

07.06.2022

8:00

006

210 minut

14:00

180 minut

BUD.11 (TB)

08.06.2022

8:00

006

180 minut

17:00

180 minut

BUD. 11 (TB)

09.06.2022

8:00

006

180 minut

17:00

180 minut

BUD.11 (TB)

10.06.2022

8:00

006

180 minut

 

BUD.11 (BSIS)

17:00

180 minut

BUD.11 (BSIS)

11.06.2022

8:00

006

180 minut

 

17:00

180 minut

BUD.11 (BSIS)

13.06.2022

8:00

006

180 minut

 

17:00

180 minut

BUD.11 (BSIS)

14.06.2022

8:00

006

180 minut

 

17:00

180 minut

BUD.11 (BSIS)

15.06.2022

8:00

006

180 minut

 

17:00

180 minut

 

Formuła 2017

Kwalifikacja

Data

Godzina

Numer sali

Czas trwania

RL.21 (TB)

20.06.2022

9:00

304

 120 minut

RL.22 (TB)

20.06.2022

13:00

304

120 minut

BD.21 (TB)

20.06.2022

13:00

309

180 minut

 

Zdający część praktyczną egzaminu z kwalifikacji BUD.11 i BUD.12  muszą być zaopatrzeni w kompletne ubranie robocze wraz z butami.

Zdający zgłaszają się na egzamin do sali, w której odbywa się egzamin na 45 minut przed jego rozpoczęciem.

 

Egzaminy praktyczne przeprowadzane w innych ośrodkach egzaminacyjnych:

Kwalifikacja

Data

Godzina

Ośrodek egzaminacyjny

Numer sali

HGT.02

01.06.2022

12:00

Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych

ul. Katowicka 64,

41-500 Chorzów

(32) 241-17-25

44

SPC.01

02.06.2022

12:30

42

MOT.05

10.06.2022

12:30

Bytomski Ośrodek Edukacji

ul. Stefana Żeromskiego 42,

41-902 Bytom

(32) 281-33-68

Zespół Pracowni Samochodowych – sala egzaminacyjna nr 2

MOT.02

17.06.2022

8:00

Zespół Pracowni Samochodowych

17.06.2022

12:00

FRK.01

10.06.2022

8:00

Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice

(32) 231-53-09

CKZ – pracownia fryzjerska nr 8

HAN.01

14.06.2022

12:30

GCE – pawilon sala nr 12

 

Zdający muszą być zaopatrzeni w kompletne ubranie robocze właściwe dla danej kwalifikacji.

Zdający powinni zgłosić się do ośrodka egzaminacyjnego na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

 

Na egzamin należy zabrać ze sobą aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, długopis z czarnym atramentem i przybory właściwe dla kwalifikacji zgodnie z wykazem w poniższej tabeli.

Przybory, z których mogą korzystać zdający na egzaminie

Formuła 2019

Rodzaj egzaminy, kwalifikacja

Wykaz przyborów, z których mogą korzystać zdający

Egzaminy pisemne (wszystkie kwalifikacje)

Ø  długopis z czarnym atramentem

Ø  kalkulator prosty (czyli taki, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)

 

Egzaminy praktyczne

OGR.03

Ø  długopis z czarnym atramentem

Ø  kalkulator prosty

Ø  ołówek HB

Ø  gumka do ścierania

Ø  linijka co najmniej 20 cm

Ø  trójkąt kreślarski

Ø  cyrkiel

Ø  temperówka

Ø  kredki ołówkowe 12 kolorów

Ø  cienkopisy kreślarskie czarne trzy grubości np. 0,5; 0,3 i 0,2

 

Wykaz przyborów opracowano na podstawie komunikatów Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej/części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r., dostępnych pod poniższymi linkami:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019%20-ok.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019%20-ok.pdf

Formuła 2017

Rodzaj egzaminy, kwalifikacja

Wykaz przyborów, z których mogą korzystać zdający

Egzaminy pisemne (wszystkie kwalifikacje)

Ø  długopis z czarnym atramentem

Ø  kalkulator prosty (czyli taki, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)

 

Egzaminy praktyczne

BD.21

Ø  długopis z czarnym atramentem

Ø  kalkulator prosty

Ø  ołówek

Ø  gumka

Ø  linijka

Ø  temperówka

RL.21

Ø  długopis z czarnym atramentem

Ø  kalkulator prosty

Ø  ołówek HB

Ø  gumka kreślarska

Ø  linijka kreślarska 20 cm

Ø  trójkąt kreślarski

Ø  cyrkiel

Ø  temperówka

Ø  kredki ołówkowe 12 kolorów

Ø  cienkopisy czarne trzy grubości np. 0,5; 0,3 i 0,2

RL.22

Ø  długopis z czarnym atramentem

Ø  kalkulator prosty

Ø  ołówek HB

Ø  gumka kreślarska

Ø  linijka kreślarska 20 cm

Ø  trójkąt kreślarski

Ø  cyrkiel

Ø  temperówka

Ø  cienkopisy czarne trzy grubości np. 0,5; 0,3 i 0,2

 

Wykaz przyborów opracowano na podstawie komunikatów Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej/części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r., dostępnych pod poniższymi linkami:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2012_2017-ok.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017-ok%20.pdf

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela

Kierownik Szkolenia Praktycznego – Monika Kruszyńska

 

 

Nazwy kwalifikacji:

 • OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
 • FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
 • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
 • MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych
 • BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
 • RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
Skip to content