Instytucje pomocowe

WYKAZ INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ ORAZ PSYCHIATRYCZNEJ

800-120-148- Anonimowa policyjna linia specjalna

22 844 44 70- Telefon Zaufania dla Rodzin
z Problemem Uzależnienia

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci
i Młodzieży

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Katowicach (dyr. Lilianna Krzywicka)
Katowice, ul. Mikołowska 13a
tel.: (32)251-15-99, (32)257-14-83

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
w Sosnowcu Sp. z o.o. (KLIMONTÓW)
Sosnowiec, ul. Gabrieli Zapolskiej 3
Izba przyjęć: (32) 720-77-74;

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie “Niebieska Linia” IPZ
22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna “Niebieskiej Linii”)
http://www.niebieskalinia.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny
41-500 Chorzów, ul. Omańkowskiej 1
tel.:(32) 247 18 01

Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny
tel. 32 241 20 68

Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia „Monar”
tel.: (22) 823-65-31

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Chorzowie (dyr. Irena Świerczyńska)
Chorzów, ul. Racławicka 23
tel.: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57
e-mail: poczta@ppp.chorzow.pl

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
tel.: 801- 199 – 990

Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks”
Os. Witosa 21, 40-832 Katowice
Tel. (32) 413-16-19

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Świętochłowicach
Świętochłowice, ul. Sądowa 1
tel.: (32) 245-49-10

Skip to content