Monter stolarki budowlanej

Symbol cyfrowy zawodu: 712906

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

BUD.10 Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej.

 

Główne zadania i wykonywane czynności

Do podstawowych zadań montera stolarki budowlanej należy wykonywanie prac związanych z montowaniem, demontowaniem i naprawą: okien, drzwi, włazów, bram i osłon okiennych oraz drzwiowych.

 

Szczegółowe zadania polegają m. in. na:

 • montażu, demontażu i naprawie:
  • okien zewnętrznych i drzwi balkonowych,
  • okien dachowych i włazów stropowych,
  • drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,
  • bram,
  • systemów osłon okiennych i drzwiowych.,
 • dobieraniu odpowiednich narzędzi i sprzętu,
 • dokonywaniu pomiarów niezbędnych do prowadzenia montażu stolarki budowlanej,
 • wykańczaniu montowanego wyrobu (tynkowanie, malowanie i uszczelnianie),
 • montowaniu okuć metalowych (klamek, zawiasów i uchwytów),
 • regulacji zamontowanych wyrobów.

 

Kompetencje i kwalifikacje

Zawód montera stolarki budowlanej staje się coraz bardziej popularny na rynku pracy ze względu na rozwój technologiczny drzwi i okien oraz trudniejszy proces ich montażu. Na dobrze wykształconych fachowców czeka krajowy i europejski rynek pracy, na którym brakuje wykwalifikowanych pracowników. Do podjęcia pracy w tym zawodzie preferowane jest wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia i  potwierdzona kwalifikacja przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Monter stolarki budowlanej powinien charakteryzować się silną budową ciała, ogólną wydolnością fizyczną oraz mieć sprawne układy oddechowy i kostno-stawowy. Istotne są także m.in. ostrość wzroku, zmysł równowagi, czucie dotykowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczość, zręczność rąk i palców, a także brak lęku przed wysokością. O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu zawsze orzeka lekarz medycyny pracy.
W codziennej pracy istotna jest również łatwość nawiązywania kontaktówumiejętność współdziałania z innymi.

 

Środowisko i charakter pracy

Praca montera stolarki budowlanej w budownictwie wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz budynków. Często na wysokości (na rusztowaniach i w podnośnikach koszowych) i zmiennych warunkach atmosferycznych. Musi być zatem gotowy do pracy w różnych warunkach środowiskowych i odporny na długotrwały wysiłek fizyczny. Praca w tym zawodzie ma charakter zespołowy, przebiega w systemie jedno lub dwuzmianowym i jest nadzorowana przez brygadzistę. Przyszły monter stolarki powinien posiadać umiejętności komunikacyjne, pracy w zespole, poczucie odpowiedzialności, chęć podnoszenia kwalifikacji i odporność na stres.

 

Dodatkowym atutem staje się umiejętność porozumiewania się w języku obcym, ponieważ wiele firm branży budowlanej, zarówno produkcyjnych, jak i wykonawczych, działa obecnie na rynkach zagranicznych. Monter wykonuje najczęściej pracę o charakterze zespołowym, kontakty z innymi obejmują współpracę z przełożonymi, robotnikami i inwestorem.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • jako członek brygady montażowej,
 • w przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych,
 • w zakładach produkujących elementy stolarki budowlanej.

 

Monterzy stolarki budowlanej mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Skip to content