Technik aranżacji wnętrz

Symbol cyfrowy zawodu: 311224

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

BUD.34. Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz

BUD.35. Wykonywanie aranżacji wnętrz

 

Główne zadania i wykonywane czynności

Do podstawowych zadań technika aranżacji wnętrz należy opracowanie projektu plastycznego oraz wizualizacji rozmaitych wnętrz, np. hoteli, firm, kin, banków, restauracji, domów lub mieszkań oraz nadzór nad wykonaniem planowanych prac. Poza tym może też projektować formy małej architektury czy znaki informacji wizualnej oraz projektować przestrzenie wystawowe, zwłaszcza dla różnych imprez handlowych i promocyjnych – targi.

 

Szczegółowe zadania polegają m. in. na:

 

 • rozpoznawaniu styli architektonicznych,
 • stosowaniu przepisów prawa budowalnego,
 • dobieraniu mebli, kolorów, materiałów do poszczególnych pomieszczeń budynku,
 • projektowaniu mieszkań i wnętrz budynków użyteczności publicznej,
 • inwentaryzowaniu pomieszczeń,
 • wykonywaniu kalkulacji kosztów remontu,
 • dobieraniu odpowiednich materiałów budowalnych do remontu pomieszczeń,
 • wykonywaniu odręcznych projektów koncepcyjnych, szkiców i rysunków,
 • tworzeniu profesjonalnych projektów aranżacji wnętrz z wykorzystaniem narzędzi komputerowych.

W codziennej pracy technik aranżacji wnętrz wykorzystuje programy komputerowe przede wszystkim w zakresie tworzenia projektów aranżacji, wizualizacji a także projektów technicznych. Przygotowuje również kosztorysy wykonania takich prac.

 

Kompetencje i kwalifikacje

Wykonywanie zawodu technika aranżacji wnętrz skierowane jest do osób kreatywnych, które cechują się wrażliwością estetyczną, są otwarte na innowacyjne pomysły i nowe trendy oraz są zainteresowane kształtowaniem różnego rodzaju wnętrz. Wnętrza, które zaprojektuje technik aranżacji wnętrz muszą być jak najlepiej przystosowane do swojej funkcji, czyli wygodne i estetyczne.
Do głównych kompetencji należą: rozpoznawanie charakteru obiektu, przygotowywanie projektu wstępnego, ustalenie kolorystyki, oświetlenia, faktury, wzornictwa użytych materiałów, wyposażenie wnętrza (meble, dekoracje).
Poza tym technik może także proponować niewielkie przebudowy wnętrz w porozumieniu z architektem lub konstruktorem, a także opracowuje kosztorys. Po akceptacji pomysłu przez klienta tworzy szczegółowy projekt i nadzoruje jego realizację. 

Najważniejsze umiejętności, które powinna posiadać osoba na tym stanowisku to:

 • kreatywność,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • inwencja twórcza,
 • zdolności plastyczne,
 • wrażliwość estetyczna,
 • wyczucie barw.

 

Należy pamiętać, że praca technika aranżacji wnętrz wiążę się także z kontaktami z ludźmi. Warto jest więc mieć kompetencje związane z łatwą komunikacją i pracą zespołową.

 

Środowisko i charakter pracy

Praca technika aranżacji wnętrz odbywa się zarówno w biurze, jak i w terenie. W siedzibie firmy pracuje głównie przy komputerze, tworząc projekty. W terenie obejmuje nadzór nad miejscem, gdzie realizowany jest projekt. Często towarzyszy klientowi podczas zakupów w sklepach budowlanych, hurtowniach, fabrykach, galeriach oraz innych punktach związanych z elementami do aranżacji wnętrz.

Godziny pracy są bardzo często elastyczne. Technik aranżacji wnętrz musi umieć zorganizować swój czas tak, aby wykonać wszystkie powierzone zadania, dochowując ustalonych terminów. W ciągu swojej pracy dekorator pracuje samodzielnie oraz z ludźmi. Natężenie kontaktów zależy od konkretnego projektu oraz fazy jego realizacji.

 

 

Możliwości zatrudnienia:

 • biura projektowe,
 • firmy budowlano – wykończeniowe,
 • firmy wystawiennicze,
 • markety budowlano – wykończeniowe.

 

Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Skip to content