Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy

 

 

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu
realizuje projekt RPSL.11.02.03-24-056F/19 pn.: „Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy.”

 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

kwota dofinansowania: 3 258 467,56 zł

 

Realizator: Zespół Szkół Budowalnaych im. K. K. Baczyńskiego

 

Projekt RPSL.11.02.03-24-056F/19 pn.: „Zwiększamy kompetencje zawodowe dla współczesnego rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy -kształcenie zawodowe uczniów Podziałanie: 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego na podstawie umowy UDA-RPSL.11.02.03-24-056F/19 zawartej pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Miastem Chorzów – Miastem na Prawach Powiatu.

 

Cel główny projektu:

 

Lepsze dopasowanie do rynku pracy 160 uczniów ( 95 M i 65 K) Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie w terminie od 1.09.2020 do 31.08.2022 poprzez rozszerzenie ich kompetencji zawodowych w trakcie realizacji staży w zakładach pracy, kursów kwalifikacyjnych i szkoleń oraz zwiększenie skuteczności obowiązkowych zajęć szkolnych z
przedmiotów zawodowych dzięki wzbogaceniu bazy dydaktycznej i uzupełnieniu kompetencji 10 nauczycieli (5K i 5M) w ramach studiów podyplomowych, a także współpracę z lokalnymi zakładami pracy i wyższymi uczelniami oraz PUP I WUP
ukierunkowaną na poprawę i dopasowanie szkolnego systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

Planowane formy wsparcia to:

 

4 kursy suchej zabudowy Każdy kurs w wymiarze 30 godzin.
4 kursy montażu stolarki budowlanej Każdy kurs 30 h.
2 kursy brukarstwa Każdy kurs 30 h.
4 kursy wykonywania tynków Każdy kurs 30 h.
2 kursy montażystów rusztowań Każdy kurs 30 h.
5 kursów wykonywania okładzin ceramicznych Każdy kurs 30 h.
4 kursy termoizolacji budynków Każdy kurs 30 h.
2 kursy z zakresu aranżacji ogrodów Każdy kurs 60 h.
4 kursy z zakresu aranżacji wnętrz Każdy kurs 30 h.
3 kursy projektowania i wykonywania kompozycji florystycznych Każdy kurs 30 h.
3 kursy kosztorysowania Każdy kurs 30 h.
1 Kurs grafiki komputerowej REIVT Każdy kurs 30 h.
2 Kurs grafiki komputerowej SKETCHUP Każdy kurs 60 h.
1 Kurs grafiki komputerowej BLENDER Każdy kurs 30 h.
3 Kursy grafiki komputerowej PHOTOSHOP Każdy kurs 30 h.
2 Kursy grafiki komputerowej Każdy kurs 30 h.
1 Kurs grafiki komputerowej GARDENPHILIA, Każdy kurs 30 h.
3 Kursy grafiki komputerowej AUTOCAD Każdy kurs 30 h.
2 Kursy chłodnictwa i klimatyzacji Każdy kurs 30 h.

 

Zajęcia z indywidualnego treningu interpersonalnego oraz doradztwa zawodowego

 

Regulamin projektu (plik pdf)