sekretariat@zsb-chorzow.pl 32 2413475

Aktualności

Trzeba umieć ludzi pokochać,jeśli nie ogień, ustami wyrzucać jasność,życie jak granat wybucha,wybuchło, zgasło.A tu by trzeba z desek prostychdom, kościół, niebo drgające wznieść.A tu posadzić żywicą dudniące sosny,pod włosami ich, pod kwiatamiserdeczną gościć wieść.A tu by dzbany oliwy słonecznej pełnew rany otwartych warg podać,w chałupin ciemnych trumny, w popiółniech płynie niebios woda.Tak z dłonią na salwie czerwonejserce – człowieku – jak gołąb ginąc tłucze,świat – gdzie spojrzysz jak ściana lodu...
Więcej informacji
Sekcja 1.Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama...
Więcej informacji
1 8 9 10
Skip to content